Návrh soutěže Světového svazu sokolstva.

I. Kondiční program.

Sokolská všestrannost jako hlavní programová činnost v sokolských jednotách má velký význam především pro zdraví a dobrou tělesnou kondici.

Kombinuje činnosti

 • aerobní, – tj.činnosti vykonávané se zvýšenou intenzitou v delším časovém úseku, organizmus je do činnosti zapojen jako celek. Tato činnost je náročná na činnost srdce a plic, podporuje plicní ventilaci a účelné využití kyslíku. Jde o činnost rozvíjející celkovou vytrvalost.
 • rozvoj svalové síly – tj. aktivity, které rozvíjejí svalové statické i dynamické schopnosti (svalovou vytrvalost) dobře vyvinuté svalstvo zabezpečuje jeho funkční schopnosti, má vliv i na formování postavy. Umožňuje zdolávat fyzickou zátěž s minimálním úsilím.
 • rozvoj obratnosti, pohyblivosti a koordinace – tj. cvičení, která se věnují především pohyblivosti páteře a kloubního systému. Důležité především při sedavém způsobu života.

K dispozici máme testy s dobře zpracovanými výkonnostními tabulkami. Podle těch může být srovnávána výkonnost i u různých věkových skupin. Z těchto testů jsme vybrali pět, ve kterých jsou zařazeny a měřeny cviky ze všech skupin těchto činností.

Test č. 1 – cvičební sestava s tyčí.

Zaměření na pohyblivost páteře a celkovou obratnost.
Pomůcky – krátká tyč, žíněnka, stopky
Provedení – ZP – stoj mírně rozkročný – tyč v šíři ramen vodorovně za tělem

 1. tyč překročíme jednou i druhou nohou (tyč dole před tělem rovně
 2. plynule přejít do sedu a lehu – kolébka – a zároveň přešvih skrčmo jednou i druhou nohou (tyč vzadu v podkolení rovně)
 3. sedem zpět a vztyk do ZP

Hodnocení – cyklus provedeme 5x, dobu provedení měříme stopkami
S přesností na 1 sekundu.
Podmínky – cyklus končí vždy vzpřimeným postojem, nohy napnuté.
Cvičenec nesmí během cvičení pustit tyč.

Test č. 2 – leh – sed

Zaměřen na úroveň dynamické síly břišních a bedrokyčelních svalů

Pomůcky – podložka, stopky
Provedení – ZP – leh mírně roznožný pokrčmo, chodidla celou plochou na zemi – ruce v týl, lokty přitištěné na zemi
– ze ZP sed s pootočením trupu, loket levé se dotkne pravého kolena – znovu leh

– opakovat s natočením trupu na druhou stranu

Hodnocení – cvičíme dvě minuty a počítáme celý ukončený cyklus (leh – sed – leh)
Podmínky – při každém lehu se musí lopatky dotknout země. Cvičí se bez dopomoci druhého cvičence (nikdo nedrží nohy)

Test č. 3 – člunkový běh

Zaměřen na běžeckou rychlost a schopnost rychlých změn při pohybu, na obratnost a kondici
Pomůcky – rovný terén, dvě mety asi 20 cm vysoké, stopky
Vzdálenost met 10 metrů.
Provedení – startujeme u první mety, kterou máme po levé ruce

– běžíme k druhé metě a obíháme ji, tak, že ji máme po pravé ruce , běžíme zpět k první metě a obíháme ji zleva (provedli jsme -osmičku-
– běžíme k druhé metě, rovně, dotkneme se jí rukou
– vracíme s k první metě a dotkneme se jí rukou

Hodnocení – výkon měříme na desetinu sekundy
Podmínky – nutno dodržet předpis – -(-osmička- – dotek – dotek)

Test č. 4 – skok daleký z místa

Zaměření na výbušnou (explozivní) sílu dolních končetin a na obratnost
Pomůcky – pískové doskočiště, případně dlouhý pás žíněnek, měřidlo
Provedení – ze stoje mírně rozkročného odrazem snožmo skok do dálky

Hodnocení – měří se na celé centimetry, každý má tři pokusy, hodnotí se nejdelší skok
Podmínky – hodnotí se podle atletických pravidel.Odraz od vyznačené čáry (prsty za čárou) – odraz oběma současně, bez jakéhokoliv poskoku předem – doprovodný pohyb těla a paží je dovolen.
Měříme k první stopě dopadu od odrazové čáry.

Test č. 5 – klik a vzpor

Zaměřen na dynamickou sílu paží a pletence ramenního
Pomůcky – žádné
Provedení – muži – 10 let a starší

– vzpor ležmo (ruce opřít vedle těla v úrovni ramen, lokty k tělu)
– klik – hrudník se lehce dotkne země
– opakovat vzpor – klik
– ženy všech věkových kategorií a chlapci do 9 let
– totéž, ale výchozí polohou je vzpor klečmo pokrčmo (bérce směřují vzhůru)

Hodnocení – cvičí se až do únavy. Započítávají se ukončené vzpory.
Podmínky – trup i nohy musí při cvičení tvořit přímku. U žen stejně (přímka hlava, trup až kolena) Vzpory provedené nesprávnou technikou nepočítáme (vysazení nebo prohnutí, nedostatečně provedený klik)

Tyto testy je možno provádět v podstatě kdekoliv s minimální přípravou. Je však třeba dbát na správné provedení podle předpisu, vadné pokusy se nepočítají. V přiložených tabulkách je možno vyhledat příslušné bodové ohodnocen a podle něj sestavit žebříček cvičenců podle dosažených bodů.

Pro potřeby jednoty je výhodné stanovit celkové pořadí bez ohledu na věkovou kategorii, druhý žebříček podle kategorií. Výsledky budou srovnatelné ve všech členských organizacích SSS.

II. Videopřehlídka pódiových skladeb pro rok 2011 (4.ročník)

 Sestry a bratři,

pro rok 2011 jsme připravili již 4. ročník videopřehlídky pódiových skladeb. Přehlídka je tradičně nesoutěžní (nebude stanoveno pořadí podle umístění), ale vybraným skladbám budou uděleny ceny.

Jak budeme vybírat ?

Do 15.4.2011 zašlete na adresu náčelnictva ČOS soutěžní skladby na DVD označených názvem skladby, jménem autora, názvem T.J. a organizací SSS. (Záznam pořiďte z pevného místa, pohled ze středu hlavní tribuny, bez jakýchkoliv přidaných efektů.)

Přihlášené skladby  dostanou náčelnictva všech členských organizací SSS seřazené na DVD k posouzení a každou skladbu zhodnotí podle následujících kritérií:

 • výběr námětu a hudebního doprovodu
 • vhodnost pro danou věkovou skupinu
 • kompozice a pestrost choreografického řešení
 • technické provedení (pohybová kultura cvičenců, synchron, soulad s hudbou)
 • originalita zpracování námětu
 • výběr a vhodnost kostýmů a doplňků
 • případné využití nářadí a náčiní
 • výraz
 • celkový dojem

Vyberou 7 skladeb, které je nejvíce zaujaly, a jejich názvy zašlou nejpozději do 10.6. 2011 na adresu náčelnictva ČOS. Hodnocení jednotlivých náčelnictev budou zpracována, nejlepší skladby zveřejněny a odměněny diplomy.

Podmínky účasti:

 • pohybová skladba je hudebně pohybový prokomponovaný útvar vzniklý na základě vůdčí myšlenky autora (nelze zaměňovat s různými ukázkami ze cvičebních hodin, ukázkami akrobacie a cvičení na nářadí a pod).
 • každá členská organizace může poslat do přehlídky libovolný počet skladeb.
 • minimální počet cvičenců ve skladbě ? tři,  věk ani složení skupiny není ničím omezeno
 • velikost cvičební plochy max. 12x12m
 • maximální délka skladby 4 minuty, hudební doprovod libovolný
 • výběr žánru a pohybového obsahu záleží pouze na autorovi skladby
 • skladba může být bez náčiní nebo lze využívat libovolné tradiční i netradiční náčiní a nářadí
 • skladba nesmí být vytvořena profesionálním choreografem

Úroveň pohybových skladeb přihlášených do přehlídky pro rok 2010 se opět proti předchozímu ročníku velmi zlepšila a do přehlídky se přihlásilo 78 skladeb ! Doufáme, že nastoupený trend bude pokračovat ! Těšíme se na krásné pódiovky a přejeme mnoho zdaru při jejich tvorbě !

Děkujeme za spolupráci !