Czech Sokol Organization:www.sokol.eu
Sokol Munich: http://www.sokolmuenchen.de www.sokolmnichov.de
Sokol Switzerland: www.sokol.ch
Sokol Slovakia :www.sokolnaslovensku.sk
Sokol Paris: www.sokoldeparis.com
Sokol Australia:www.sokolsydney.com
American Sokol Organization:www.american-sokol.org 
Slovak Gymnastic Union Sokol of the USA:www. sokolusa.org 
Sokol Austria:www.sokol-wien.at
Zwiazek Towarzystw Gimnastycznych “Sokol” w Polsce: https://ztgsokol.org/

A.D. Blume Gran Canaria:www.blume-grancanaria.org
Sokolska zveza Slovenije: www.sokolska-zveza.si
Sokol Canada: www.sokolcanada.ca

Sokolski savez Srbije: www.sokolskisavezsrbije.rs/index.php/sr/